การจัดการความเสี่ยงด้านสภาวะทางอารมณ์และสังคมของพนักงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบการจัดการด้านจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ (RBA) และมาตรฐานจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 กรณีศึกษา บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

The risk of manageme […]

วิธีการเพื่อความปลอดภัยของผู้มีความผิดปกติทางจิตที่จะก่อเหตุร้ายแก่สังคม

วิธีการเพื่อความปลอด […]

การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

Evaluation of the Re […]