การปรากฏสีของภาพถ่ายผ่านเครื่องมองภาพสามมิติ D-up viewer

Color appearance of […]

การศึกษาค่าสีหลังการเคลือบงานพิมพ์พีวีซีที่มีการกำหนดช่วงค่าความดำในการพิมพ์ออฟเซต

The Study of Colour […]

การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง Lightness (L*) กับ Whiteness (W)

Establishment of lig […]

ความสว่างที่เหมาะสมของถนนสำหรับผู้สูงอายุในการมองเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่ภายในอุโมงค์และทางลอด

Road illuminance at […]