ผลกระทบของจุดต้านทานการหมุนแบบยืดหยุ่นพลาสติกต่อพฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้

Effect of elastic-pl […]

ผลของจุดต้านทานการหมุนต่อพฤติกรรมการแอ่นตัวมากของอิลาสติกคาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้แรงกระทำแบบจุด

Effect of rotational […]