การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความลึกของโพรงใต้ผิวทางคอนกรีตด้วยน้ำหนักบรรทุกจราจรจริง

The development of m […]