อิทธิพลของอุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อมต่อสมบัติโลหะเชื่อมพอกแข็งเหล็กกล้า JIS S50C

The influence of int […]

การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมรอยต่อเกยเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304

Gas Metal Arc Weldin […]

การศึกษาอิทธิพลของแก๊สคลุมการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมต่อสมบัติรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400

Effect study of gas […]

การเชื่อมแกสเฉื่อยปกคลุมรอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมในงานโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

Metal inert gas weld […]

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าลอยอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมในอิฐทนไฟ

Feasibility Study of […]

การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแม็กต่อสมบัติของรอยต่อเทเลอร์แบล็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-3141 spcen

Influence of mag wel […]

การเปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าในแหล่งน้ำทะเลไทย

Corrosion rate compa […]