การศึกษาสมบัติของวัสดุฉนวนกันความร้อนแบบแผ่นแซนวิชรังผึ้งไม้อัดด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

Study of the Thermal […]