การพัฒนาเครื่องมือวัดแรงแบบสามแนวแกนสำหรับการต่อพ่วงสามจุดของรถแทรกเตอร์เกษตรขนาดเล็ก

By กวี คงมั่น, พยุงศ […]

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดีดตัวกลับกับความเค้น ในกระบวนการดัดโลหะแบบ Compression โดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

A study of the relat […]

การศึกษาและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนฝาซีลเครื่องซักผ้าโดยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

Study and Developmen […]