ต้นแบบโมบายจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและเครื่องกำเนิดดีเซลสำหรับพื้นที่ห่างไกล

A MOBILE PV-WIND-BAT […]