เชือกแบบหลายเส้นใยจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิออกซีเมทิลีนและพอลิแลคติกแอซิด

Multifilament string […]

การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นในงานตัดไฟน์แบลงค์กิ้งแบบแหวนจิกคู่

A Study of the Influ […]

การลดการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดโลหะด้วยการสร้างแผ่นฟิล์มบนชิ้นงาน

Reduction of Blankin […]