การศึกษาการเจริญเติบโตของเมล่อนภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยผ้าถักแบบมีช่องว่างตรงกลางจากเส้นด้ายฝ้าย100%เปรียบเทียบกับโรงเรือนที่คลุมด้วยมุ้งตาข่ายไนลอน 40 ตา

A study on the growt […]