แผนธุรกิจอพาร์ตเมนต์

โดย สุเมธ โชคขยายกิจ

ปี     2550

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ประเภทโครงการ : คาดการณ์ว่าจะทำการสร้างอพาร์ตเมนต์ขนาด 5 ชั้น 60 ห้อง
ทำเลที่ตั้งโครงการ : ห่างจากถนนสุขาภิบาล 3 ประมาณ 200 เมตร อยู่ในซอยรามคำแหง 203 ข้าง Big C มีนบุรี เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
พื้นที่โครงการ : ที่ดินเปล่าขนาด 200 ตารางวา
พื้นที่ก่อสร้าง : 2,180 ตารางเมตร (100%)
พื้นที่ให้เช่า : 1,730 ตารางเมตร (79.4%)
จำนวนหน่วยให้เช่า : 63 หน่วย
รายละเอียดอาคาร : อาคารสูง 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่าง : มีห้องว่างให้เช่าสำหรับร้านค้าต่างๆจำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ร้านซักรีด ร้านค้าปลีก และร้านเสริมสวย และมีห้องพักให้เช่าจำนวน 8 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องละ 20 ตร.ม. ชั้น 2-5: เป็นห้องพักให้เช่า ชั้นละ 13 ห้อง จำนวน42 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องละ 20 ตร.ม.
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ประมาณ 12 เดือน
ต้นทุน โครงการ : 14,757,215 ล้านบาท
ราคาห้องพัก : ร้านค้าให้เช่าราคา 8,000 บาท ห้องแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ห้องมุมติดหน้าต่าง ราคา 3,500 บาท ห้องแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ราคา 3,300 บาท
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย : พนักงานบริษัทต่างๆ พนักงานองค์การไฟฟ้า พนักงานขายรถ นักศึกษาพยาบาล ในบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ หรือนักศึกษาที่มีความต้องการเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
สรุปการเงิน : ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการอพาร์ตเมนต์ พบว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลได้สุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,321,529 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 9.15% และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน(B/C Ratio) เท่ากับ 1.27 เมื่อคิดอัตราส่วนลด (Discount Rate) ในอัตราร้อยละ 8%

DOWNLOAD