The Interior Architecture Design Siam Theatre

โดย วรากร เบี้ยทอง

ปี 2553

บทคัดย่อ

โรงภาพยนตร์สยามเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน 40 กว่าปี ทำให้การปรับเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันย่อมไปแสวงหาสิ่งที่สามารถทำให้ตัวเองสะดวกสบายกว่าครบวงจรกว่าทำให้สถานที่บางแห่งต้องถูกลดความน่าสนใจลงไป โครงการออกแบบและปรับปรุงโรงหนังสยามจึงเกิดขึ้นเพื่อการได้ใช้พื้นที่โครงการที่อยู่ในย่านทำเลที่จะทำการประกอบธุรกิจได้ดี และเคยได้รับความสนใจในอดีต กลับมาเป็นแม่เหล็กสำคัญ ที่จะสามารถรักษาลูกค้ารายเก่า แลดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ให้กลับมาใช้บริการที่โรงหนังสยามได้อีก ทำให้โรงหนังสยามในอดีตที่เป็นได้แค่ร้านขายของเป็นส่วนใหญ่กลับมาเป็นโรงหนังที่ตระหง่านอยู่ในกลาง สยามสแควร์ เนื่องจากโรงภาพยนตร์สยามเป็นสถานที่แรกในการก่อตั้งสยามสแควร์ และในอดีตโรงหนังสยามเป็นโรงภาพยนตร์ที่สร้างความประทับใจให้กับคนในอดีตเป็นอย่างมาก เพราะในสมัยนั้นโรงภาพยนตร์สยามถือว่าเป็นโรงภายนตร์ที่ถือว่าทันสมัยที่สุด เพราะมีบันไดเลื่อนเป็นแห่งแรก ซึ่งต่อมาในปัจจุบันโรงภาพยนตร์สยามถูกให้ความสนใจ น้อยลงในอดีต โรงภาพยนตร์สยามเป็นโรงภาพยนตร์ประเภท stand alone ซึ่งเป็นอุปสรรคมากในการดำเนินกิจการ เพราะว่ามีคู่แข่งเยอะเพราะส่วนมากจะเข้าไปหนังในห้างสรรพสินค้าซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณของพื้นที่ตั้งที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ดูเป็นพื้นที่ย่านกลุ่มลูกค้าจริง แต่ว่าบริบทของที่ตั้งดูไม่เป็นที่สะดุดตา เพราะสถานีรถไฟฟ้าบดบังสายตามเมื่อมองทางอีกด้านโปรแกรมภายในส่วนใหญ่เป็นที่ขายของซะส่วนมาก สำหรับการดูหนังแล้วจะมีกลุ่มคนบางประเภทที่เข้ามาดูทำให้ปัจจุบันที่โรงหนังสามารถยืนอยู่ได้ก็เนื่องมาจากการได้เงินจากการขายของจากห้างร้านต่างๆ ภายในโรงหนังมีที่นั่งจำนวน 800 ที่นั่ง แต่ส่วนใหญ่การฉายหนังต่อรอบมีคนดูน้อย จึงไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ ที่มีขนาดใหญ่ เพราะโรงหนังสยามแต่เดิม จะฉายหนังทางเลือก ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการจะเป็นคนเฉพาะกลุ่ม

Download : โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในโรงภาพยนตร์สยาม