การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากดินแดงสำหรับการพิมพ์สกรีนบนผ้าฝ้าย

Application of Natur […]

การผลิตหมึกพิมพ์สกรีนจากยางกล้วยและใช้สารให้สีจากธรรมชาติสหรับพิมพ์บนผ้าดิบ

Producing Screen Pri […]