การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากดินแดงสำหรับการพิมพ์สกรีนบนผ้าฝ้าย

Application of Natur […]

ผลของการซักล้างต่อการเปลี่ยนแปลงของสีและขนาดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าถักโครงสร้างปีเก้ กรณีศึกษาตราสินค้าเพลย์บอย

Effects of Launderin […]