การศึกษารูปแบบมือจับและลักษณะรูปทรงของวัตถุในระบบอีโก้เซ็นทริควิชั่น

The Investigation of […]