การพัฒนาระบบตรวจรู้สภาวะโหลดทางไฟฟ้าแบบไม่ล่วงล้ำโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Improving non– […]

การศึกษารูปแบบมือจับและลักษณะรูปทรงของวัตถุในระบบอีโก้เซ็นทริควิชั่น

The Investigation of […]

การทำนายค่าสัญญาณอ่านกลับด้วยเทคนิคการเรียนรู้เครื่องในระบบการบันทึกข้อมูลแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย

The Readback Signal […]