นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิววัสดุด้วยโลหะออกไซด์สำหรับสะท้อนความร้อน

Innovative Material- […]

การพัฒนาและออกแบบอนุภาคพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มอนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่

Development and Desi […]

การเตรียมพอลิเมทิลเมทาคริเลตไมโครแคปซูลที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบไมโครซัสเพนชัน

Preparation of polym […]