การใช้เทคนิคบันทึกภาพแบบไฮเปอร์แลปส์และลดความเร็วภาพเพื่อความน่าสนใจพร้อมสร้างความแปลกใหม่ทางภาพด้วยการซ่อนรอยตัดต่อสำหรับผลิตสารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Hyperlapse And Slow […]

การผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการจัดแสงแบบ Low Key, High Key, ย้อมสีเฉพาะจุดแบบเคลื่อนไหว และเทคนิค Slow Motion

The Production of Mu […]

การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยใช้เทคนิค STOP MOTION, 3D MOTIONGRAPHIC, JUMP CUT, SPLIT SCREEN และเพื่อการสื่อความหมาย

The Production of Ad […]