การผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการจัดแสงแบบ Low Key, High Key, ย้อมสีเฉพาะจุดแบบเคลื่อนไหว และเทคนิค Slow Motion

The Production of Mu […]