สายอากาศไดโพลล็อคพิริออดิกแบบแถวลำดับสำหรับประยุกต์ใช้ ในระบบอัลตราไวด์แบนด์

Log – periodic […]

การออกแบบสายอากาศรักบี้บอลขนาดเล็กและสายอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าร่วมกับการเซาะร่อง สำหรับใช้งานในย่านความถี่กว้างยิ่ง

Design of Small Rugb […]

สายอากาศโมโนโพลแบบวงกลมที่กระตุ้นด้วยสายส่งแบบท่อนาคลื่นระนาบร่วม

CPW-FED planar circu […]