อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งแรงดีงรอยต่อเกยระหว่างอลูมเนียมผสมเกรด AA1100 และ AA5052

Influence of frictio […]

อิทธิพลของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนเข้าแนวของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม AA6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430

Effect of multi-pass […]

อิทธิพลของรูปร่างตัวกวนต่อสมบัติของรอยต่อชนอลูมิเนียมผสม AA 6063-T1

Effect of FSW stirre […]

การศึกษาสมบัติรอยเชื่อมต้านทานแบบจุดระหว่างอลูมิเนียม AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD

A Study of Resistant […]

อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์ต่อสมบัติรอยต่อเกยของอลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้า

FSW Welding Paramete […]

อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์ต่อกลสมบัติรอยต่อชนอลูมิเนียมและเหล็กกล้า

โดย กิตติพงษ์ กิมะพง […]

อิทธิพลหลักของตัวแปรสำหรับการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อสมบัติทางกลรอยต่อชนระหว่างอลูมิเนียมผสม 5052 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430

MAIN EFFECT OF FSW W […]

การเชื่อมอลูมิเนียม AA 6063 และอลูมิเนียม AA 7075 โดยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน

Joining of AA 6063 a […]

อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์ต่อกลสมบัติรอยต่อชนอลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอริติค

Influence of fsw wel […]