อิทธิพลรูปแบบโลหะเติมที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อชนท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ต่างชนิด AISI 304 และ AISI 316L

Effect of filler met […]

พฤติกรรมของมอร์ต้าร์ผสมเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายปริมาณสูงในการรับแรงดึงและแรงดัด

Behavior of high vol […]

ผลของการอบแห้งต่อการลดลงของความชื้นและสมบัติการต้านทานแรงดึงของพอลิคาร์บอเนต

Drying Effect on Moi […]

การเชื่อมอลูมิเนียม AA 6063 และอลูมิเนียม AA 7075 โดยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน

Joining of AA 6063 a […]