ผลกระทบของการใช้ตะกอนประปา ทรายบด และเถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อกำลังอัดประลัยแรงดึงและการหดตัวแบบออโตจีนัสและแบบแห้งของคอนกรีต

Effect of using wate […]

ผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อกำลังอัดและการซึมผ่านหน้าของคอนกรีต

Effects of using ric […]

คุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด

Properties of concre […]

การศึกษาคอนกรีตมวลเบาผสมเถ้าแกลบเสริมแผ่นยางธรรมชาติ

A Study of Light Wei […]