การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพเนื่องจากคาร์บอเนชั่นของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี

Evaluations of the d […]

การประเมินความเสี่ยงของการเกิดสนิมเนื่องจากคาร์บอเนชันและการทำนาย อายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนจังหวัดอุดรธานี

The Risk Assessment […]

คุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด

Properties of concre […]