การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นเริ่มต้นข้าวเปลือก

Design and Fabricati […]