การผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง ฌ.เฌอ เพื่อศึกษาเทคนิคสโลว์โมชั่น (Slow Motion) และเทคนิคฟาสท์โมชั่น (Fast Motion)

จัดทำโดย กรรัตน์ บุญ […]

การผลิตภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส

Producing a short fi […]