การปรับปรุงสมบัติซินไบโอติกในโยเกิร์ตโดยเยลลี่แก่นตะวัน

Improvement of synbi […]

การประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการรอดชีวิตของโพรไบโอติก ที่ผ่านการตรึงเซลล์ด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมทของน้ำผักผลไม้อัดเม็ด

Evaluation of Physic […]