ผลของประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยและผงของสมุนไพรจากพืช 4 ชนิด ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ในการเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Effect of Four Herba […]

ฤทธิ์ของสารสกัดข่าต่อการยับยั้งเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่

ฤทธิ์ของสารสกัดข่าต่ […]