ผลของเอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลสต่อการสกัดน้ำซังขนุน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป

Effects of pectinase […]

การปรับปรุงสมบัติซินไบโอติกในโยเกิร์ตโดยเยลลี่แก่นตะวัน

Improvement of synbi […]

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากแป้งมันสำปะหลัง

The optimum conditio […]