มาตรวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความไว้วางใจของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี

Perceived Scale of O […]