การบำบัดฟอสเฟตและการตกผลึกแคลเซียมฟอสเฟตจากปัสสาวะมนุษย์ด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี

Phosphate treatment […]

การใช้ขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนในการออกแบบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

Utilization of Polye […]

การออกแบบโครงสร้างการควบคุมของกระบวนการสังเคราะห์เอมิลอะซิเตทด้วยการวิเคราะห์ค่าเกนของกระบวนการ

Control Structure De […]

การกำจัดสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนทิวบ์

Color removal from s […]

สมบัติมอร์ตาร์เถ้าแกลบเสริมแรงด้วยเส้นใยมะพร้าว

Properties of rice h […]

ผลกระทบของน้ำทะเลใช้ผสมต่อสมบัติด้านซีเมนต์การหดตัวแบบออโตจีนัสและ การหดตัวแบบแห้งของเพสต์/มอร์ต้าร์/คอนกรีต

Effects of Seawater […]

ผลิตภัณฑ์กรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตขึ้นรูปด้วยกระบวนการปั่นหลอมเเบบพ่น

Filter Products for […]

การจำลองการไหลของอากาศและสปอร์ในโรงเรือนเพื่อพัฒนาไบโอเซนเซอร์ สำหรับตรวจจับเชื้อราสีเทาในผักสลัด

Simulation of Airflo […]

แผ่นดูดซับเสียงจากผ้าพอลิแลคติกแอซิดแบบไม่ถักไม่ทอและเส้นใยธรรมชาติ

Sound Absorption Pan […]

การปรับปรุงสมบัติความเป็นฉนวนกันเสียงและการหน่วงการติดไฟของพอลเมอร์ผสมระหว่างเอทิลีนไวนิลอะซิเตดกับอิลาสโตเมอร์

Improvement of Sound […]

พฤติกรรมการซึมผ่านของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์จากแป้งข้าวโพด/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ไฮโดรเจล

Permeation Character […]

การพัฒนาปุ๋ยยูเรียสลายตัวช้าจากพลาสติกชีวภาพแป้งเท้ายายม่อม

Development of slow– […]

การบูรณาการกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพในการกำหนดปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการศูนย์อาหาร

Integration of analy […]