ผลิตภัณฑ์กรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตขึ้นรูปด้วยกระบวนการปั่นหลอมเเบบพ่น

Filter Products for […]

การเตรียมพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิเมอร์ผสมพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต และพอลิบิวธิลีนซัคซิเนต เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Preparation of Biode […]