โฟโตแคตาไลติกไมโครแคปซูลที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย

Reusable photocataly […]

นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิววัสดุด้วยโลหะออกไซด์สำหรับสะท้อนความร้อน

Innovative Material- […]

การพัฒนาพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนโดยใช้ พอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Development of micro […]

การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับแยกวิตามินอี

Preparation of molec […]