การศึกษาการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (INTERACTIVE MOVIE) โดยผู้ชมสามารถเลือกเส้นเรื่อง (TIMELINE) ได้ด้วยตนเอง

THE PRODUCTION OF IN […]

การใช้เทคนิคบันทึกภาพแบบไฮเปอร์แลปส์และลดความเร็วภาพเพื่อความน่าสนใจพร้อมสร้างความแปลกใหม่ทางภาพด้วยการซ่อนรอยตัดต่อสำหรับผลิตสารคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Hyperlapse And Slow […]

การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์โดยใช้เทคนิคการย้อมสีภาพ เทคนิค Hyperlapse และเทคนิค Double Exposure เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม

Television Documenta […]

การผลิตสื่อภาพยนต์แอนิเมชั่นสองมิติเรื่อง Blue

The production of 2D […]

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Production Of Electr […]

การผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการจัดแสงแบบ Low Key, High Key, ย้อมสีเฉพาะจุดแบบเคลื่อนไหว และเทคนิค Slow Motion

The Production of Mu […]

การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงผจญภัยโดยใช้เทคนิค STOP MOTION, 3D MOTIONGRAPHIC, JUMP CUT, SPLIT SCREEN และเพื่อการสื่อความหมาย

The Production of Ad […]

อิทธิพลของความส่องสว่างหน้าจอและความสว่างแวดล้อม ที่มีต่อความสามารถในการมองเห็น

Effects of Display’s […]