สมบัติมอร์ตาร์เถ้าแกลบเสริมแรงด้วยเส้นใยมะพร้าว

Properties of rice h […]

ผลกระทบของความเข้มข้นสารละลายซัลเฟตต่อการขยายตัวและการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ต้าร์

Effect of concentrat […]

การใช้สารลดน้ำพิเศษหลายครั้งและพฤติกรรมการสูญเสียความสามารถในการทำงานของมอร์ต้าร์

Multiple dosages of […]

ผลกระทบของชนิดวัสดุประสานต่อการต้านทานซัลเฟตของมอร์ต้าร์

Effect of binder typ […]