การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของรอยเชื่อมทิกท่อต่อชนระหว่างท่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 และ AISI316L

The study of corrosi […]

อิทธิพลกระแสเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติรอยต่อท่อเหล็กกล้­าไร้­สนิม AISI304L และท่อเหล็กกล้าไร้­สนิม AISI316

Effect of gas tungst […]

การศึกษาอิทธิพลของไนโตรเจนเหลวที่มีผลต่อสมบัติงานกลึงเหล็กกล้าไร้สนิม SUS420

Study on the influen […]

อิทธิพลรูปแบบโลหะเติมที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อชนท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ต่างชนิด AISI 304 และ AISI 316L

Effect of filler met […]

การศึกษากระบวนการเชื่อมท่อกับเพลาวัสดุ AISI 304 ด้วยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน

A study of friction […]

อิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมที่มีผลต่อสมบัติของรอยต่อตัวทีระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน SS400

Influence of gas met […]

การศึกษาตัวแปรการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติของรอยต่อท่อต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304L/AISI316

Influence Study of G […]