การศึกษาความมันเงาของหมึกพิมพ์สกรีนที่ผสมผงเมทัลลิคบนสติ๊กเกอร์พีวีซีด้วยระบบการพิมพ์สกรีน

The study gloss the […]