สมบัติด้านความคงทนของคอนกรีตผสมเถ้าลอยเปียก

The durability prope […]

ความสามารถในการกักเก็บคลอไรด์ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ซิลิกาฟูม ผงหินปูน และเถ้าก้นเตา

Chloride binding cap […]

ผลกระทบของการใช้เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อกำลังอัดและการซึมผ่านหน้าของคอนกรีต

Effects of using ric […]

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการถ่ายน้ำหนักกับโพรงใต้ผิวทางแผ่นพื้นคอนกรีตของท่าอากาศยาน

Relation between Loa […]

ผลกระทบของความละเอียดของผงหินปูนต่อกำลังอัดประลัย กำลังดึงแบบผ่าซีก และโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูน

Effect of Fineness o […]

คุณสมบัติด้านซีเมนต์และความต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูน

Cementitious propert […]