การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพเนื่องจากคาร์บอเนชั่นของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเมืองของจังหวัดชลบุรี

Evaluations of the d […]

การประเมินความเสี่ยงของการเกิดสนิมเนื่องจากคาร์บอเนชันและการทำนาย อายุการใช้งานของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชนจังหวัดอุดรธานี

The Risk Assessment […]

การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน และโครงสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกในเขตพื้นที่กรุงเทพ

Carbonation of concr […]

คุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด

Properties of concre […]